شرکت گروه صنعتی سپاهان - آگهی مزایده

مزایده محصولات غیر درجه یک

مدت زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است

شرکت سپاهان در نظر دارد  محصولات غیر درجه یک خود را از طریق مزایده به فروش برساند . از علاقه مندان به خرید درخواست میگردد تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 برای اعلام مقدار نیاز و قیمت پیشنهادی اقدام نمایند . اطلاعات مرتبط را از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد:

مدت شرکت در این مزایده به پایان رسیده است

 

نوشته های مرتبط