گزارش تصویری از جلسه مجمع بورس شرکت سپاهان

سود سال 1401 نماد فسپا مشخص گردید

در تاریخ 28 تیر 1402 جلسه فوق با حضور مدیران ارشد شرکت سپاهان و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادر در محل کارخانه سپاهان اصفهان برگزار و مقرر گردید سود منتقی به 29 اسفند 1401 سهامداران این نماد حداکثر تا آبان ماه 1402 به حساب سجام آن ها واریز گردد.

 

پیام بگذارید