تماس با ما

تماس با گروه صنعتی سپاهان

دفتر مرکزی

خيابان دکتر بهشتي – چهارراه قائم مقام فراهاني -خيابان احمد قصير (بخارست سابق)، شماره 1

تلفن : 88739010-021

واحد روابط عمومی: 88736838-021

دفتر فروش تهران

تلفن : 88737535- 021

دفتر فروش اصفهان

تلفن : ۸-۳۲۶۴۷۶۴۴-۰۳۱

فروش صادرات تهران

تلفن  : 88736727-021

واحد بازاریابی و تبلیغات

تلفن  : –

روابط عمومی

تلفن  : 88736838-021

فرم تماس با ما

خيابان دکتر بهشتي – چهارراه قائم مقام فراهاني -خيابان احمد قصير (بخارست سابق)، شماره 1