دسته‌ها
اخبار

پیام تبریک رئیس محترم هیئت مدیره

یاران سپاهان دوستان عزیز اعضای محترم هیئت مدیره مدیران کوشا وکارکنان زحمتکش گروه ، سال نو ‌و نوروز باستانی را با آرزوی بهروزی و پیروزی با تندرستی و شادمانی بر شما و همه صنعتگران و سهامداران گرامی گروه صنعتی سپاهان شادباش میگویم. به لطف خدا و تلاش یاران و همکاران سال گذشته با همه سختیها و ناملایمات را پشت سر گذاشتیم ، امید داریم سال بهتری داشته باشیم. پاینده و بهروز و پیروز باشید.
محمدرضا جابرانصاری

دسته‌ها
اخبار

پیام تبریک رئیس محترم هیئت مدیره

یاران سپاهان دوستان عزیز اعضای محترم هیئت مدیره مدیران کوشا وکارکنان زحمتکش گروه ، سال نو ‌و نوروز باستانی را با آرزوی بهروزی و پیروزی با تندرستی و شادمانی بر شما و همه صنعتگران و سهامداران گرامی گروه صنعتی سپاهان شادباش میگویم. به لطف خدا و تلاش یاران و همکاران سال گذشته با همه سختیها و ناملایمات را پشت سر گذاشتیم ، امید داریم سال بهتری داشته باشیم. پاینده و بهروز و پیروز باشید.
محمدرضا جابرانصاری

دسته‌ها
اخبار

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده