دسته‌ها
مزایده و مناقصه

مزایده محصولات غیر درجه یک

مدت زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است

دسته‌ها
مزایده و مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای

مدت زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است